Balul de Caritate Rotary Club Brașov

Clubul Rotary Braşov se implică activ în viaţa comunităţii locale şi împreună cu diferite instituţii braşovene iniţiază proiecte pentru ajutorarea a cât mai multor categorii de persoane cu nevoi. Balul de caritate organizat de Clubul Rotary Braşov este cel mai important eveniment caritabil organizat anual de Clubul nostru în Braşov.

Generozitatea paricipanţilor la acest eveniment permite ca în fiecare an fondurile strânse să servească unei cauze nobile. Impactul nostru începe cu membrii, partenerii și colaboratorii noștri – oameni care lucrează în mod strâns și cu dedicație pentru a rezolva unele dintre provocările importante ale comunităților în care trăim.

Iată o scurtă selecția a cauzelor cauzele servite prin Balul de Caritate Rotary, organizat anual:

  • Complexul de Servicii Hărman face parte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Braşov, având în componenţă patru Case de tip Familial pentru copii cu şi fără dizabilităţi, reprezentând un serviciu de tip rezidenţial pentru protecţia copilului, al cărui misiune generală este de a asigura copiilor servicii de găzduire, îngrijire, educaţie informală şi non-formală, activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi de petrecere a timpului liber, precum şi activităţi de pregătire în vederea reintegrării sau integrării copilului/tânărului în familie. Pentru a respecta standardele şi a oferi copiilor – conform misiunii Complexului – găzduire, îngrijire, reabilitare şi educaţie, socializare, consiliere, sprijin emoţional, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, este nevoie de anumite dotări, de amenajarea unui spaţiu de joacă, motiv pentru care ne putem raporta atât la necesităţi, cât şi la priorităţi: dotarea cu mobilier; decorarea camerelor cu diferite figuri din poveşti pe placul copiilor; înlocuirea mobilierului din bucătărie şi din sala de mese; achiziționarea unei vesele din inox; amenajarea unui loc de joacă cu topogane, leagăne şi alte asemenea echipamente de joacă; prelungirea magaziei de depozitare a lemnelor de foc, pentru a evita sustragerile cu care se confruntă centrul; maşină de spălat; un copiator; refacerea gardului; montarea unor camere de supraveghere exterioare; susținerea unor activități extrașcolare, excursii pentru vizitarea diferitelor obiective turistice, vizionarea unor piese de teatru pentru copii, tabere la mare; alte activități sociale desfășurate de copii împreună cu membrii clubului. O bună parte din nevoile Complexului de Servicii din Hărman a fost rezolvată prin intermediul Clubului Rotary Brașov.
  • Sprijinirea dezvoltării Centrului de Excelenţă „Excelsior”, instituție de sine stătătoare, cu personalitate juridică, cu conducere și structură proprie, coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, care vizează asigurarea unui cadru pentru descoperirea, dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților copiilor talentați, cu putere de muncă și dedicați studiului, fiind promovată înalta performanță. În primă fază s-a vizat selectarea unui număr de 150 de elevi cu rezultate bune și foarte bune la școală şi formarea unui număr de 10 grupe de excelenţă, fiecare grupă cu un număr mediu de 15 elevi, pentru domeniile: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, limba şi literatura română, precum și cu 20 de cadre didactice de elită, profesori de specialitate, cu rezultate deosebite în competiții școlare, din învățământul preuniversitar și universitar din judeţul Braşov. Se au în vedere organizarea şi desfăşurarea orelor de pregătire prin aplicarea programelor de pregătire diferenţiate, pe baza unor planificări riguroase pe durata proiectului, participarea elevilor cuprinşi în grupele de excelenţă la etapele judeţeane, naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor și concursurilor şcolare, la alte competiţii şi concursuri alternative, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, materializarea performanţelor elevilor pregătiţi în Centrul de Excelenţă în premii şi menţiuni, precum și extinderea domeniilor de pregătire, în funcție de rezultatele elevilor și analizele nevoilor de instruire realizate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Inspectoratul Şcolar Județean Braşov.
  • „O viață fără bariere” –  ediție prin care a fost sprijinită echipa brașoveană de baschet pentru persoane cu dizabilități, asigurând achiziționarea unor scaune rulante special destinate pentru acest sport.