Împreună Dăruim

Proiectul Împreună Dăruim este cel mai important proiect actual al Clubului Rotary Brașov și răspunde în mod direct unei nevoi stringente identificate în comunitate: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Brașov deține o secție de sterilizare dotată cu echipamente depășite moral și funcțional (de peste 30 de ani vechime), care nu răspund standardelor de calitate și siguranță în realizarea actului medical, situație care generează un risc pentru pacienții tratați în spital.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Brașov este unul dintre cele 10 spitale de drept public active în Județul Brașov, acesta servind anual peste 900 de copii.

Numărul pacienților tratați, precum și numărul intervențiilor chirurgicale se află în creștre.

Pe de altă parte, infrastructura utilizată de Spital rămâne aceeași de la an la an. Astfel, Spitalul reprezintă una dintre unitățile cheie din Municipiu și Județul Brașov în oferirea de servicii medicale, iar starea actuală a secției de sterilizare poate genera riscuri semnificative pentru actul medical.

Scopul proiectului este acela de a dota și consilia amenajarea Secției de Sterilizare a Spitalului Clinic de copii Brașov la standardele optime de calitate și siguranță pentru actul medical.

În vederea atingerii scopului, Clubul Rotary Brașov a realizat deja campanii de strângere de fonduri cu implicarea întregii comunități, însă pentru a asigura toate resursele necesare demarării lucrărilor de modernizare și dotare,  Clubul este în proces de accesare a unui Global Grant prin Fundația Rotary International, care va face posibilă obținerea ultimei sume de bani necesară finalizării proiectului. Infrastructura asigurată prin proiect se va afla în proprietatea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, de aceasta beneficiind întreaga comunitate locală.